PRO PUBLICO BONO

Wykonując zawód adwokata nie boję się nowych wyzwań wierząc, że każdy zasługuje na najlepszą pomoc prawną, szacunek i sprawiedliwość. Z uwagi na oddziaływanie społeczne, realny wpływ na prawodawstwo lub konieczność dostrzeżenia przez system marginalizowanego problemu, Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw uznanych za szczególnie istotne dla dobra ogółu - nieodpłatnie lub za symboliczne honorarium. Ufam, że każdy dzisiejszy przejaw dobrej woli ma wpływ na bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój przyszłych pokoleń oraz postęp odpowiedniej kultury prawnej.