WSPÓŁPRACA

Dostosowując się do potrzeb Klienta, Kancelaria świadczy usługi w jej siedzibie, przy ul. Wólczańskiej w Łodzi, w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę oraz w formach zdalnych. Reprezentuję strony przed sądami powszechnymi, znajdującymi się w obszarze województwa łódzkiego, jak również na terenie wykraczającym poza obręb apelacji łódzkiej.

Wynagrodzenie ustalane indywidualnie, pozostaje uzależnione od nakładu pracy, stopnia zawiłości, terminu wykonania i charakteru zleconej sprawy, przybierając formę ryczałtową, godzinową lub jednorazowej płatności. Celem zachowania transparentności rozliczenia, jego warunki precyzowane są na początkowym etapie zlecenia.